Bao lâu thì tôi được hoàn tiền khi đã trả lại sản phẩm

Bao lâu thì tôi được hoàn tiền khi đã trả lại sản phẩm